Strona g│ˇwna Oferta Harmonogram Instruktorzy FAQ Kontakt
Harmonogram na dzisiaj
´╗┐
18-02-2018 - Niedziela
Regulamin
REGULAMIN FITNESS CLUBU ProActiv Katowice 

I. USŁUGI

1. Klub ┼Ťwiadczy swoje us┼éugi w nast─Öpuj─ůcych godzinach:
- od poniedzia┼éku do pi─ůtku od 6.oo – 22.oo
- sobota od 8.oo – 16.oo
- niedziela od 9.oo – 16.oo
2. W recepcji Klubu dostępny jest aktualny rozkład zajęć ruchowych w grupie.
3. Zarz─ůdzaj─ůcy mo┼╝e ustali─ç minimaln─ů b─ůd┼║ maksymaln─ů ilo┼Ť─ç osób
─çwicz─ůcych w grupie celem prowadzenia zaj─Ö─ç.
4. Zarz─ůdzaj─ůcy zastrzega sobie prawo rozwi─ůzania lub zmiany terminu ─çwicze┼ä
danej grupy po wcze┼Ťniejszym powiadomieniu o tym klientów przez
ogłoszenie w recepcji Klubu.
5. Bie┼╝─ůce drobne sprawy zwi─ůzane z organizacj─ů ┼Ťwiadczenia us┼éug i
korzystania z nich przez klientów na terenie obiektu Klubu Zarz─ůdzaj─ůcy
reguluje w formie zarz─ůdze┼ä og┼éaszanych w recepcji Klubu.
- zaj─Öcia ruchowe w grupie; aerobik, aquaaerobik, tai-chi, joga i inne;

II. RODZAJE USŁUG

1. Zarz─ůdzaj─ůcy oferuje nast─Öpuj─ůce us┼éugi:
- zaj─Öcia indywidualne;
- sala do ćwiczeń siłowych;
- sala do ćwiczeń kardio;
- indywidualna opieka instruktorska (za dodatkow─ů op┼éat─ů):
- opracowanie programów treningowych na ┼╝yczenie klienta
bezp┼éatnie - tylko posiadacze miesi─Öcznych imiennych karnetów fitness
b─ůd┼║ si┼éowych Klubu
- odpłatnie wszyscy pozostali klienci (cena ustalana okresowo);
- odnowa biologiczna:
- masa┼╝
- sauna
- solarium
2. Zarz─ůdzaj─ůcy zach─Öca klientów Klubu do zg┼éaszania propozycji prowadzenia nowych form zaj─Ö─ç.
3. Zarz─ůdzaj─ůcy zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç zaoferowania dodatkowych us┼éug
b─ůd┼║ ich zmiany dotychczasowych.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Dokumentem legitymuj─ůcym do korzystania z us┼éug Klubu jest karnet na
okaziciela lub imienna numerowana karta magnetyczna wydana przez
Zarz─ůdzaj─ůcego, z wyj─ůtkiem tzw. „wej┼Ť─ç jednorazowych”, przy których
posiadanie karty lub karnetu nie jest wymagane.
2. Kart─ů mo┼╝e pos┼éugiwa─ç si─Ö jedynie osoba lub instytucja wskazana imiennie w jej tre┼Ťci.
3. Z karnetu na okaziciela mo┼╝e korzysta─ç wi─Öcej ni┼╝ jedna osoba, nawet równocze┼Ťnie, za ka┼╝d─ů z nich skre┼Ťlane jest jedno wej┼Ťcie.
4. Klub pobiera op┼éat─Ö jednorazow─ů w wysoko┼Ťci ustalanej okresowo przy wydawaniu karty.
5. W razie utraty, zniszczenia lub kradzie┼╝y karty – nale┼╝y wykupi─ç nast─Öpn─ů aby móc korzysta─ç z us┼éug Klubu.
6. Posiadanie karty uprawnia do jednorazowego i nieograniczonego w czasie wej┼Ťcia na teren Klubu w ci─ůgu dnia z zastrze┼╝eniem pkt.7.
7. Tylko cz┼éonkowie Klubu uprawnieni s─ů w ci─ůgu jednego dnia do 2-krotnego wej┼Ťcia na teren Klubu.
8. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z oferty Klubu poprzez:
- tzw. „wej┼Ťcie jednorazowe”, które obejmuje: 1 godzin─Ö zaj─Ö─ç ruchowych w
grupie, ćwiczenie na siłowni, opiekę instruktora, skorzystanie z sauny.
- karnety na okaziciela, którego zakres us┼éug jest wyszczególniony na odwrocie
karnetu.
- karnet miesi─Öczny
- karty członkowskie.
9. W ka┼╝dym przypadku klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z dodatkowo p┼éatnych us┼éug: masa┼╝u, solarium itp.

IV. CZŁONKOSTWO W KLUBIE

1. Najbardziej aktywni i stali klienci Klubu maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania
członkostwa w Klubie.
2. Karta cz┼éonkowska Klubu jest imiennym dowodem potwierdzaj─ůcym
przynale┼╝no┼Ť─ç do Klubu.
3. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia.
4. Osoba która nie uko┼äczy┼éa 18 roku ┼╝ycia zobowi─ůzana jest do wykupienia wej┼Ťcia jednorazowego b─ůd┼║ karnetu wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

V. OGRANIZACJA PRACY I ZACHOWANIA NA TERENIE OBIEKTU KLUBU

1. Przed wej┼Ťciem na teren sal do ─çwicze┼ä si┼éowych lub zaj─Ö─ç grupowych
klient zobowi─ůzany jest przebra─ç si─Ö w strój i obuwie zamienne typu
sportowego (ró┼╝ne od tego, w którym klient przyszed┼é do Klubu).
2. Klient ma obowi─ůzek korzysta─ç z r─Öcznika w trakcie ─çwicze┼ä na przyrz─ůdach
znajduj─ůcych si─Ö na sali ─çwicze┼ä si┼éowych oraz podczas ─çwicze┼ä na
zaj─Öciach grupowych je┼╝eli korzysta z mat lub przyrz─ůdów klubowych.
3. Klient ma obowi─ůzek ka┼╝dorazowo poinformowa─ç instruktora o
przeciwwskazaniach m.in. medycznych do wykonywania ćwiczeń.
4. Klub udost─Öpnia szatni─Ö oraz szafk─Ö na przechowywanie odzie┼╝y osobistej.
5. Zarz─ůdzaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za rzeczy klientów
przechowywane w szafkach, jak równie┼╝ za rzeczy pozostawione przez
klientów w innych miejscach na terenie obiektu Klubu.
6. Po zako┼äczeniu zaj─Ö─ç b─ůd┼║ ─çwicze┼ä klient ma prawo bezp┼éatnie skorzysta─ç z
urz─ůdze┼ä sanitarnych na terenie obiektu Klubu.
7. Przed opuszczeniem obiektu Klubu klient zobowi─ůzany jest zwróci─ç w
recepcji wydany kluczyk do szafki w szatni.
8. Niedopuszczalne jest pozostawienie w szafkach szatni Klubu jakichkolwiek
rzeczy, ubrań, bagażu jak też zatrzymanie kluczyka przy sobie.
9. W razie stwierdzenia braku kluczyka, b─ůd┼║ pozostawienia przez klienta
rzeczy w szafce – Zarz─ůdzaj─ůcy ma prawo komisyjnie otworzy─ç szafk─Ö, a
znajduj─ůce si─Ö w szafce rzeczy – odda─ç do recepcji w celu niezw┼éocznego
przekazania klientowi.
10. W przypadku utraty kluczyka klient zobowi─ůzany jest pokry─ç koszty jego
dorobienia lub wymiany zamka w kwocie ustalanej okresowo.
11. Klienci przebywaj─ůcy na terenie obiektu Klubu zobowi─ůzani s─ů do:
- utrzymywania czysto┼Ťci, poszanowania ogólnie przyj─Ötych norm
zachowania, nie u┼╝ywania s┼éów powszechnie uznanych za obel┼╝ywe:
- zapoznania si─Ö z instrukcjami korzystania z poszczególnych pomieszcze┼ä
Klubu oraz znajduj─ůcych si─Ö w nich urz─ůdze┼ä, sprz─Ötu, przyrz─ůdów –
wywieszonych w tych┼╝e pomieszczeniach;

-sztangi, talerze, hantle oraz inny przeno┼Ťny sprz─Öt po zako┼äczeniu treningu musi by─ç od┼éo┼╝ony na w┼éa┼Ťciwe miejsce.
- palenie, spo┼╝ywanie i sprzeda┼╝ alkoholu, narkotyków, farmaceutyków i innych nielegalnych substancji jest surowo zabronione. Klienci nie stosuj─ůcy si─Ö do tego zakazu utrac─ů swoje cz┼éonkostwo oraz zostan─ů wyproszeni z klubu.
- nie wnoszenia na teren obiektu Klubu opakowań szklanych;
- dokonywania rezerwacji (osobi┼Ťcie b─ůd┼║ telefonicznie) na zaj─Öcia ruchowe
w grupie, niezale┼╝nie od faktu posiadania karnetu lub te┼╝ karty
członkowskiej;
- powiadomienia Zarz─ůdzaj─ůcego lub Opiekuna o wszelkich
nieprawid┼éowo┼Ťciach w pracy urz─ůdze┼ä lub sprz─Ötu.


VI. STAN ZDROWIA, PE┼üNOLETNO┼Ü─ć

1. Klient Klubu korzysta z wszelkich urz─ůdze┼ä si┼éowych, zaj─Ö─ç ruchowych w
grupie, sauny i solarium na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç.
2. Osoby, które zamierzaj─ů korzysta─ç z urz─ůdze┼ä si┼éowych, zaj─Ö─ç ruchowych
w grupie, a nie uko┼äczy┼éy 18 roku ┼╝ycia zobowi─ůzane s─ů do wykupienia wej┼Ťcia
jednorazowego b─ůd┼║ karnetu na korzystanie z us┼éug Klubu wraz z rodzicem lub
opiekunem prawnym
3. Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z wszystkich us┼éug
Klubu, przedk┼éadaj─ů odpowiednie za┼Ťwiadczenie lekarskie zezwalaj─ůce na
wykonywanie ─çwicze┼ä fizycznych okre┼Ťlonego rodzaju. Istnieje tak┼╝e
mo┼╝liwo┼Ť─ç osobistej konsultacji lekarza z Opiekunem Klubu b─ůd┼║
Instruktorem co do sposobu i rodzaju pracy z klientem.
4. Zarz─ůdzaj─ůcy, Opiekun b─ůd┼║ Instruktor nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za
skutki nie poinformowania o stanie zdrowia i ewentualnych
przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Pełna wersja Regulaminu dostępna w Fitness Klubie.

´╗┐
Copyright © 2011 ProActiv PROACTIV FITNESS & AEROBICS - KATOWICE 40-086 UL.SOKOLSKA 31 TEL.32/350-86-00 e-mail: proactiv@proactivkatowice.pl
Godziny otwarcia: poniedzia┼éek - pi─ůtek 6.00 - 22.00, sobota 8.00 - 16.00, niedziela 9.00 - 16.00

stat4u